Bierzmowani

Kandydat jest godny do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania jeśli w czasie przygotowań:

– regularnie uczestniczył we Mszach świętych niedzielnych,

– brał udział w katechezach i spotkaniach przygotowujących do bierzmowania (Spotkania odbywają się w kościele Matki Bożej – przy plebanii),

– przystępował do Sakramentu Pokuty i Pojednania,

– uczestniczył w nabożeństwach okresowych,

– uczęszczał na lekcje katechezy szkolnej i katecheta nie ma wobec niego zastrzeżeń,

– przyswoił wymagane prawdy i zasady wiary Kościoła Katolickiego oraz zna podstawowe modlitwy (podane przez księdza prowadzącego).

Bardzo ważne są świadectwa formacji duchowej i zaangażowania w życie 

Kościoła podjęte z własnej inicjatywy, jak np.: udział w rekolekcjach, pielgrzymkach pieszych, grupach wzrastania w wierze, przygotowywanie liturgii, pomoc potrzebującym, opieka nad chorymi i inne posługi Kościoła.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.