Rekolekcje 2015

Rekolekcje Wielkopostne w parafii p.w. Św. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA w SUŁOWIE.

Z Pisma Świętego:

Tak mówi Pan: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli.     Jl 2, 12-13

                       15.03.2015 – 18.03.2015

Pod hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”

 ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Jubileusz Salezjański – 200 – lecie urodzin Św. Jana Bosko

 Rekolekcje Wielkopostne 2015 wygłoszą:

Ks. Mariusz Jeżewicz i ks. Tomasz Rutkowski  Salezjanie z Lubina .

PROGRAM   REKOLEKCJI

 NIEDZIELA  15.03.2015.
Godz.7.00        Msza św. z nauką dla ogółu wiernych w Sułowie.
Godz. 8.00       Msza św. z nauką dla ogółu wiernych w Słącznie.
Godz. 9.00       Msza św. z nauką dla ogółu wiernych, dzieci i gimnazjalistów w Sułowie.
Godz.   9.30     Msza św. z nauką dla ogółu wiernych w Dunkowej.
Godz. 11.30     Msza św. z nauką dla ogółu wiernych w Olszy.
Godz. 12.00     Msza św. z nauką dla ogółu wiernych w Sułowie.
Godz. 16.15       GORZKIE ŻALE – „nauka pasyjna” w Sułowie. ( k-ł M.B.Cz.)
Godz. 17.00     Msza św.. – kazanie dla ogółu wiernych w Sułowie
– po Mszy św. nauka stanowa dla rodziców !( k-ł Św. M.B.Cz.)

PONIEDZIAŁEK 16.03.2015.
Godz. 7.30 –   Msza św. z nauką dla ogółu wiernych Sułowie. ( k-ł Św. Apostołów Piotra i Pawła.)

 REKOLEKCJE DLA DZIECI SZKOŁY PODSTAWOWEJ.
Godz. 9.00 klasy:   O – III – nauka dla dzieci w kościele M.B.Cz.
 Godz. 10.15 klasy: IV – VI – nauka dla dzieci w kościele M.B.Cz.

 Godz. 11.30     REKOLEKCJE DLA GIMNAZJUM.
Nauka rekolekcyjnaSpotkanie młodzieży z kaznodzieją w kościele M.M.Cz..

Godz. 15.00     Spowiedź w Słącznie.
Godz. 15.30     Msza św. z nauką w Słącznie.

Godz. 17.00     Msza św. i nauka dla ogółu wiernych w Sułowie. ( k-ł M.B.Cz.
Po Mszy św. – „nauka stanowa” dla kobiet. ( k-ł M.B.Cz.)
Godz. 19.00     Nabożeństwo z nauką dla młodzieży ponad-gimnazjalnej ( k-ł M.B.Cz. )

 PONIEDZIAŁEK 16.03.2015

 REKOLEKCJE DLA DZIECI SZKOŁY   PODSTAWOWEJ W DUNKOWEJ
Godz. 9.00 klasy:     O – III – nauka dla dzieci w szkole
Godz. 10.00 klasy: IV – VI – nauka dla dzieci w szkole

 Godz. 16.00 – Spowiedź w Dunkowej.
Godz. 16.30 – Msza św. z nauką w Dunkowej.

 Godz. 18.00 – Spowiedź w Olszy.
Godz. 18.30 – Msza św. z Nauką w Olszy.

 Wtorek  17.03.2015.
Godz. 7.30 –   Msza św. z nauką dla ogółu wiernych w Sułowie. K-PP                                                          

 REKOLEKCJE DLA DZIECI SZKOŁY   PODSTAWOWEJ .
Godz.   9.00 klasy:     O – III – nauka dla dzieci w kościele M.B.Cz.
Godz. 10.00 klasy:   IV – VI – nauka dla dzieci w kościele M.B.Cz..

Godz. 11.30     REKOLEKCJE DLA GIMNAZJUM.
Nauka rekolekcyjnaSpotkanie młodzieży z kaznodzieją w kościele M.B.Cz..

Godz. 15.30     Msza św. z nauką w Słącznie. Zakończenie Rekolekcji w Słącznie 2015.
Godz. 17.00     Msza św. i nauka dla ogółu wiernych w Sułowie – k – l M.B.Cz.
Po Mszy św. – „nauka stanowa” dla mężczyzn. ( k – ł M.B.Cz.)
Godz. 19.00     Nabożeństwo z nauką dla młodzieży ponad-gimnazjalnej ( k – ł M.B.Cz. )

 Wtorek 17.03.2015
REKOLEKCJE DLA DZIECI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DUNKOWEJ
Godz. 9.30 – spowiedź dla dzieci.
Godz. 10.00 klasy: 0 – VI – Msza św. z nauką dla dzieci w kaplicy.
Zakończenie Rekolekcji w Dunkowej 2015.
Godz. 16.00 – Spowiedź w Dunkowej. .
Godz. 16.30Msza św. z nauką w Dunkowej. Zakończenie Rekolekcji 2015.

 Godz. 18.00 – Spowiedź w Olszy.
Godz. 18.30Msza św. z nauką w Olszy. Zakończenie Rekolekcji 2015.

ŚRODA18.03.2015.
DZIEŃ SPOWIEDZI w SUŁOWIE – spowiadają Księża Goście z Wrocławia
Godz.   7.00     Spowiedź św. dla dorosłych. ( kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła).
Godz. 7.30      Msza św. z nauką dla ogółu wiernych. Zakończenie Rekolekcji 2015 dla Sułowa.

 REKOLEKCJE DLA DZIECI SZKOŁY PODSTAWOWEJ.
Godz.   9.00     Spowiedź dla dzieci kl. III do VI ( k-ł M.B.Cz).
Godz.   9.30       Msza św.– z nauką rekolekcyjną, Komunia św. i zakończenie Rekolekcji dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sułowie.

 REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJUM.
Godz. 10.30    Spowiedź dla gimnazjalistów ( k-ł M.B.Cz.).
Godz. 11.00      Msza św. z nauką rekolekcyjną i zakończenie Rekolekcji dla Gimnazjum.

Godz. 16.00         Spowiedź św. dla ogółu wiernych…( k-ł M.B.Cz. )
Godz. 17.00     Msza św. z nauką dla ogółu wiernych –

Zakończenie Rekolekcji 2015 dla dorosłych w Sułowie.

Godz. 19.30     Spowiedź św. dla młodzieży, ( k-ł M.B.Cz ) .
Godz. 20.00     Msza św. dla młodzieży – Zakończenie Rekolekcji 2015.