Sakramenty

Chrzest

– akt urodzenia dziecka (odpis),
– Książeczkę Sakramentów Rodziny (jeśli taką otrzymali) lub wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców (jeśli ślub był zawierany w innej parafii),
– dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, zawód, adres zamieszkania, wiek), – zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

I Komunia Święta

– potrzebna jest metryka chrztu dziecka.

Bierzmowanie

– metryka chrztu,
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji szkolnej,
– w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

Małżeństwo

– metryki chrztu (jeżeli któryś z kandydatów był ochrzczony poza naszą parafią) aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz,
– dowody osobiste,
– ostatnie świadectwo katechizacji,
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne, tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek małżeński.

Pogrzeb

– akt zgonu,
– zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)